Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 21. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a pátek 22. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také ze sekce Školství na www.praha13.cz

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství