Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo prý schválilo prodej bytů městské části. Chceme také koupit byt. Co pro to máme udělat?

Zastupitelstvo prý schválilo prodej bytů městské části. Chceme také koupit byt. Co pro to máme udělat?

V tuto chvíli nemusíte dělat vůbec nic. Na základě průzkumu, který prokázal velký zájem nájemců, jsme se rozhodli navrhnout zastupitelstvu prodej bytového fondu. Prosincové zasedání zastupitelstva jednomyslně schválilo záměr prodat 1 680 bytů ve správě městské části a pověřilo mého zástupce Petra Zemana neprodleně zahájit práce na realizaci prodeje. Prodej do osobního vlastnictví bude tentokrát realizován po jednotlivých bytových jednotkách a ateliérech včetně podílu na společných prostorách domů a zastavěných pozemcích. Byty budou prodávány pouze oprávněným nájemcům, kteří mají uzavřenou platnou nájemní smlouvu, nebudou mít ke dni, kdy závazně potvrdí přijetí nabídky nesplacený dluh na nájemném a službách, nebyla jim dána výpověď z nájmu ani neprobíhá řízení ve věci výpovědi nebo vyklizení bytu nebo ateliéru. Zájemci o koupi bytu budou muset také doložit aktuálním osvědčením Katastrálního úřadu, že nejsou vlastníky objektu, určeného k trvalému bydlení na území hlavního města Prahy. Kupní cena bude u každého jednotlivého bytu stanovena znaleckým posudkem, městská část poskytne slevu ve výši 10 %. Kupní cena bude splatná nejpozději do 60 dní po podpisu kupní smlouvy. V případě, že by v rámci jednoho technologického celku byl zájem oprávněných nájemců o odkup bytů nižší než 70 %, městská část si vyhrazuje právo na eventuální neuskutečnění prodeje v příslušném technologickém celku. Rád bych vás ale ujistil, že naším zájmem je byty prodávat a že této možnosti bychom využili jen v krajním případě. Se všemi nájemci se bude samozřejmě jednat.

Jaký tedy bude další postup? V současné době se připravuje vyhlášení veřejné zakázky na firmu, která bude realizátorem prodeje. To znamená, že zajistí zaměření jednotlivých bytů, zpracování znaleckých posudků a další technické záležitosti, včetně korespondence s nájemci. Realizátor by mohl být znám v průběhu února. Zájemci o koupi bytu mohou tedy v klidu vyčkat, všem bude doručena závazná nabídka. Informace budou průběžně zveřejňovány také na www.praha13.cz. Předpokládáme, že větší část bytů by mohla být prodána v průběhu roku 2010.

 

Slyšela jsem, že na Velké Ohradě má být bazén. Není to nějaká kachna?

Je to skutečně tak. Veřejné koupaliště v Praze 13 opravdu chybí a již delší dobu se zabýváme otázkou, kde by mohlo vzniknout. Nakonec se jako nejvhodnější ukázalo umístění právě na Velké Ohradě, v areálu ZŠ Janského, vedle školního hřiště, tedy na konci Herčíkovy ulice. V současné době máme zpracovanou architektonickou studii. Mělo by jít o velice jednoduchou moderní budovu o dvou nadzemních podlažích s parkovištěm na střeše a bezbariérovými přístupy. V 1. nadzemním podlaží je plánována vstupní hala, šatny se sprchami, 25metrový plavecký bazén, menší výukový bazén, dětské brouzdaliště a whirpool. O patro výše bude umístěna tělocvična a v suterénu sauna a technické zázemí. Realizace stavby bude kromě administrativních záležitostí záviset zejména na finančních možnostech, ale rádi bychom zahájili stavební práce již v letošním roce.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz