Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kalendárium aneb událo se v lednu

1. 1. 1922


vstoupil v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy. Byl zaveden titul Primátor hlavního města Prahy.

2. 1. 1791


byla v Praze otevřena první veřejná obecní nemocnice v budově bývalého novoměstského ústavu šlechtičen na Karlově náměstí.

19. 1. 1354


osvobodil Karel IV. pražské obchodníky od cel vybíraných v německých městech. Císař nařídil, že pražští kupci mají mít stejné svobody jako norimberští.

20. 1. 1969


byla ve Štětkově ulici na Pankráci zahájena ražba prvního tunelu pražského metra.

31. 1. 1899


přihlásila firma Friedrich Bayer a spol. k patentování synteticky připravenou kyselinu acetylsalicylovou - aspirin.

A v Praze 13?

V lednu 2003 byl otevřen Školní zimní stadion v Bronzové.

Připravil Dan Novotný