Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na Pražský hrad se vrátil slavný Relikviář sv. Maura

Ve Vladislavském sále Pražského hradu bude vystaven až do 27. února. Nechal jej zhotovit na počátku 13. století benediktinský klášter ve Florennes. Na dubové jádro středověcí umělci aplikovali filigrány ze zlacené mědi s téměř 200 vsazenými drahými kameny, které prostřídali s emailovými destičkami se starozákonními výjevy a nikami z pozlaceného stříbra Ježíše Krista, sv. Maura, Jana Křtitele a 12 apoštolů. Po zrušení a vypálení kláštera za francouzské revoluce, jej, již značně poničený, zakoupil vévoda Alfréd de Beaufort. Relikviář byl za dramatických okolností nalezen čs. kriminalisty 5. listopadu 1985 pod podlahou hradní kaple na zámku v Bečově nad Teplou. Spolu s korunovačními klenoty tak patří nejcennějším středověkým památkám u nás. S relikviářem mohou zároveň návštěvníci vidět kopie českých korunovačních klenotů, umístěné ve Staré sněmovně v sousedství Vladislavského sálu. Více najdete na www.svatymaur.cz

-dn-