Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ohlédnutí za rokem 2010

Není mnoho příležitostí ke komplexnímu zhodnocení skutečných výsledků práce OŘ MP Praha 13 v nejpalčivějších oblastech, které trápí obyvatele městské části, jako jsou delikty proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, krádeže a poškozování jejich majetku. Proto jsme se rozhodli věnovat tento příspěvek bilancování. V roce 2010 kolegové v terénu odhalili a řešili přes 4 000 přestupků ve veřejném pořádku, nalezli 11 odcizených vozidel, zadrželi 15 celostátně hledaných osob a přistihli 25 osob při páchání trestného činu. Samozřejmě ani přes tato čísla není situace v některých lokalitách uspokojivá. V roce 2011 se zaměříme na závadové osoby obtěžující občany svým chováním u stanic metra a na skupiny podnapilých mladistvých výtržníků. Chceme také zvýšit četnost preventivních nočních kontrol veřejných parkovišť, kde stále dochází k páchání majetkové trestné činnosti. V souvislosti s dosaženými výsledky bychom velmi rádi poděkovali občanům Prahy 13 za spolupráci a zájem o bezpečnost. Je třeba naprosto upřímně přiznat, že bez jejich aktivního přispění by zdejší strážníci Městské policie hl. m. Prahy některé věci jen velmi těžko odhalili. Všem občanů připomínáme, že s žádostí o pomoc se mohou kdykoli obrátit telefonicky či osobně na operační středisko Obvodního ředitelství MP Praha 13 v ul. Lýskova 1593 ve Stodůlkách, tel. 251 625 175 - 6 nebo na bezplatnou linku tísňového volání 156. Všem čtenářům přeji hodně štěstí, zdraví a klidu v roce 2011.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP