Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž škol ve florbalu

 

Koncem listopadu pořádal DDM Stodůlky turnaj ve florbalu. Své síly měli možnost porovnat žáci
základních škol Prahy 13 v pěti kategoriích. ZŠ s RVJ Bronzová nejlépe reprezentovala děvčata
8. – 9. tříd. Po napínavém boji získala 1. místo a postup do krajského kola celostátní soutěže.
Gratulujeme Veronice Bašové, Žanetě Vlčkové, Daniele Pilátové, Andree Kuncové, Lence Lassigové, Dominice Novákové, Elišce Kocmanové,Tereze Přibylové a Nikole Smotlachové. Děkuji za nádherný sportovní zážitek a přeji mnoho úspěchů v dalším sportovním klání.

Marta Němcová