Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sníh zasypal celou Evropu

Tahle zima udeřila brzy a v plné síle. Sněhová nadílka byla již od začátku prosince hojná a velmi zkomplikovala dopravní situaci na mnoha místech republiky, včetně hlavního města. S podobnými, mnohdy i horšími problémy se potýkali obyvatelé měst v celé Evropě i ve Spojených státech.
Sněhová kalamita se nevyhnula ani Praze 13. Když už se v některé oblasti podařilo zajistit sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků, začalo znovu sněžit a mohlo se začít s novým úklidem. Je jasné, že tato situace způsobila problémy řidičům, ale zejména starším lidem nebo osobám se sníženou pohyblivostí. Mnozí telefonovali na radnici a stěžovali si na stav komunikací. Všechny stížnosti občanů byly okamžitě řešeny s úklidovými firmami nebo s vlastníky komunikací. Nutno říci, že na vozovkách a chodnících, které má ve své správě Praha 13, byla zimní údržba většinou prováděna ve stanoveném rozsahu.
Většina stížností směřovala proti nedostatečnému úklidu vozovek, chodníků a autobusových zastávek ve správě Technické správy komunikací hl. města Prahy (TSK), která má na starosti největší množství komunikací v celé Praze. Odbor dopravy byl s TSK v každodenním kontaktu a urgoval provedení úklidu na konkrétních místech. Proběhlo také několik jednání mezi vedením Prahy 13 a vedením TSK, po kterých se situace zlepšila. Starosta také rozhodl o nasazení dobrovolných hasičů z SDH Stodůlky, kteří uklízeli sníh z chodníku při ulici Armády, ze střechy Spolkového domu a zimního stadionu.
Závěrem je třeba zopakovat, že městská část nezodpovídá zdaleka za úklid všech komunikací. Přesto se v případě stížnosti snaží pomoci a zajistit nápravu u vlastníka nebo správce komunikace.
Podrobnější informace o správě a zimním úklidu najdete na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Doprava – Zimní údržba komunikací.

Samuel Truschka