Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní vycházka ke kostelíku na kopci

Zimní vycházka ke kostelíku na kopci

Mrazivé počasí příliš nepřeje výletům a většina lidí dá přednost posezení v teple domova. Když ale vysvitne slunce a ozáří zasněženou krajinu, stojí za to se pořádně obléknout a vyrazit ven.
Krásným cílem takové zimní vycházky se může stát například malebný kostelík sv. Jana a Pavla na Krtni, který máme v podstatě za humny a můžeme se k němu dostat třeba na běžkách nebo pěšky. Je vidět zdálky, protože stojí na kopečku u silnice z Řeporyj do Třebonic. Když začneme stoupat velkým obloukem k zasněženému kostelíku, naskytne se nám téměř ladovský pohled.
Kostelík je jednou z nejvýznamnějších památek na našem území. Jeho dnešní podoba je dána velkou přestavbou, která proběhla v roce 1890, aniž by byla pořízena dokumentace předchozího stavu. Z původního románského kostela se zachoval zejména pravoúhlý presbytář s jediným původním románským okénkem a freskami z konce 13. století, které vidíte na fotografii.
Mají zobrazovat křest Kristův, obětování v chrámě, Josefův sen a symboly evangelistů.
Do kostela samotného se v zimě nedostanete, to jedině okolo 26. června, když se tam koná pouť na sv. Jana a Pavla, nebo o májových pobožnostech. Při dobrém počasí je odtud hezký výhled do kraje. Přejeme příjemnou procházku!

Samuel Truschka