Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bienále dobrovolnickým projektem roku 2011

 

Při příležitosti týdne dobrovolnictví v České republice byl na slavnosti 31. října v pražském Obecním domě oceněn také Petr Hudec, farář ČCE v Praze-Dejvicích a ideový otec projektu Bienále pro Diakonii, které letos slavilo úspěch již potřetí. Představitelé církví a náboženských společností ocenili Petra Hudce titulem Dobrovolník roku 2011 za jeho dlouhodobou a vstřícnou spolupráci se střediskem Diakonie ČCE ve Stodůlkách, organizaci benefičních akcí a aktivní zájem o činnost střediska.

Letošní Bienále neslo podtitul Dejte nám místo ve svém srdci – část verše z Bible, z epištoly apoštola Pavla do Korintu. „Jsou mezi námi lidé, kteří neměli to štěstí, mají nějaký handicap a potřebují, abychom jim dali kousek místa ve svém srdci,“ říká farář Petr Hudec. „V našem případě jsou to klienti střediska Diakonie ve Stodůlkách. Všichni, kdo se do Bienále zapojili - umělci, přípravná skupina, kupci uměleckých děl - tento apel zaslechli a dali klientům střediska místo ve svém srdci.“

Adéla Muchová