Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v sociálních dávkách

 

Od 1. 1. 2012 dochází k přechodu agend nepojistných dávkových systémů z městských částí na Úřad práce České republiky. Tento krok je učiněn na základě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením
a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P tedy od 1. 1. 2012 vyřizuje v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu práce České republiky, a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Od 1. 1. 2012 Úřad práce ČR vyřizuje nejen nově podané žádosti po tomto datu, ale převezme i řízení o žádostech zahájených v roce 2011 na jednotlivých městských částech a tato řízení dokončí.
Občané Prahy 13 mohou od 1. 1. 2012 žádat o uvedené dávky na Úřadu práce - oddělení nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 13, se sídlem na radnici Prahy 13, Sluneční nám. 13, 1. patro, které současně vykonává agendu státní sociální podpory.
Úřední hodiny Úřadu práce, oddělení nepojistných dávek pro Prahu 13:
Pondělí, středa 8.00 - 17.00
Úterý, čtvrtek 8.00 - 13.00
Pátek 8.00 - 13.00 (pouze podatelna)
Telefony: 950 178 773, 950 178 775, 950 178 770.

Další informace o změnách souvisejících se sociální reformou je možno nalézt na novém webu Ministerstva práce a sociálních věcí http://socialnireforma.mpsv.cz. a na internetových stránkách Úřadu práce.

 

Helena Hájková, vedoucí OSPZ