Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů leden 2012

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 1.
Vesele do nového roku 2012. Hádejte, kdo bude mít proslov k slavnostnímu přípitku (soutěž o ceny) Svatava Bulířová

9. 1.
Jak se máme v Lukáši? Povídat si budeme s ředitelem Petrem Weberem
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 1.
Vzpomínky na cirkusy Humberto a Praga (zájezd do střední Asie) Kamila Šmídová

23. 1.
Co my, lidé, děláme pro včely a co včely dělají pro nás Petr Maubín
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

30. 1.
Cestování s Hanzelkou a Zikmundem (video) František Kundrát

 

Přeji všem v novém roce hodně radosti, dobré pohody a hlavně pevné zdraví.

Mgr. Svatava Bulířová,
vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

3. 1.
Povánoční posezení u kávy

10. 1.
Zahraje nám Komorní orchestr Václava Vomáčky

17. 1.
Přednáška o užívání léků a o doplatcích pracovník lékárny IKEM

24. 1.
Literární okénko, video

31. 1.
Komorní hudba, koncert – klavír, housle Jana Perglová

Milada Tomašovičová,
vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

4. 1.
Hrajeme Bingo Roman Kosan, Jindra Cuchalová

11. 1.
Co nás čeká v roce 2012? Petr Messany

18. 1.
Pěti oslavencům zahraje na piáno Josef Skalička

25. 1.
Léčivé účinky Aloe vera, bylinek a bylinných čajů.
Co je Reiki? Pavla Fietzeková

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

Poděkování
Děkujeme Dagmar Borovcové a Josefu Kupcovi, inspektorům Městské policie z Lýskovy ulice, za besedu s členy našeho klubu o bezpečnosti seniorů.

 

Všem našim seniorům přeji do roku 2012 hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

4.1.
Zahájení roku - plán činnosti

11.1.
Co je to diabetes I.

18.1.
Dieta při diabetu I.

25.1.
Následky diabetu I.

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům.

 

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Výbor je každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405