Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červená stužka informuje a pomáhá

 

 

Již pojedenácté se letos konala v České republice informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou, kdy si zájemci kupují odznáček symbolizující červenou stužku, probíhala sice již od 26. listopadu, ale váže se k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru HIV (nejčastěji nechráněným pohlavním stykem), který tuto stále ještě nevyléčitelnou nemoc způsobuje.

V Praze 13 Červenou stužku poosmé za sebou zajišťovali žáci 9. ročníku Základní školy Kuncova. Letos se ve čtvrtek 29. 11. do ulic naší městské části i na Smíchov vydalo 26 proškolených deváťáků. Každý z nich měl na klopě bundy nebo kabátu připnutý nejen odznak Červené stužky, ale i odznak naší školy. Vedoucí trojice popř. dvojice žáků měl na sobě i povolenku vydanou MHMP, která umožňuje osobě starší 15 let nakládat s finančními prostředky. Žáci rozdali téměř 400 informativních letáčků a prodali 376 odznaků. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené stužky v Praze, jsme zaslali 7 520 Kč, z nichž je financován provoz Domu světla, kde provádějí bezplatné anonymní testování každému, kdo o to požádá. Za zodpovědný a obětavý přístup k letošní kampani Červená stužka vyslovuji zúčastněným žákům poděkování.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy a koordinátor Červené stužky