Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

leden 2013
ročník XXIII

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Rada MČ Praha 13 mj. | autor: Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Zápis do prvních tříd | autor: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

V minulosti byly rekonstruovány a hezky upraveny některé vnitrobloky. Dojde někdy také na ten náš vnitroblok? | autor: Starosta Prahy 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, e-mail:

Slovo šéfredaktora:

Slovo šéfredaktora | autor: Samuel Truschka, šéfredaktor

Informace z radnice:

Přímá volba prezidenta republiky | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Propadá vám průkaz totožnosti a chcete volit... | autor: Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Jak se přihlásit na vítání občánků? | autor: Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Téma STOPu:

Obchodní centrum Lužiny rekonstrukci potřebuje | autor: David Vodrážka, starosta Prahy 13

Kaleidoskop:

Mikuláš zaměstnal děti i učitelky | autor: Samuel Truschka

Vánočky pomohly školní knihovně | autor: Samuel Truschka

Úředníci dostali druhý elektromobil | autor: Samuel Truschka

Školačky zachránily lidský život | autor: Samuel Truschka

Vánoční punčování v Lukáši | autor: Eva Černá

Z našich škol i odjinud:

Křižovatka je bezpečnější | autor: Samuel Truschka

Obyvatelé Hájů si oddechnou | autor: Vít Bobysud, zastupitel, člen komise dopravy

Dvacet je jen začátek | autor: Zuzana Majstrová, zástupkyně ředitelky

Naše srdce nezamrzla | autor: Kristína Pekárková

Podzim plný sportovních úspěchů | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Sloh s Gitou | autor: Matylda Sloupová a Gita

Co vás zajímá o parkovacích zónách | autor: Aleš Mareček, zástupce starosty

Umět pomoci je důležité | autor: Jana Davidová

Červená stužka informuje a pomáhá | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy a koordinátor Červené stužky

Rozhovor:

Královna antuky ze Stodůlek | autor: Samuel Truschka

Odpovídá psycholog:

Workoholizmus mi kazí život | autor: PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

Z vašich dopisů:

Zbytečná obsluha kontejneru | autor: Radek S., Lužiny

Pomáhají druhým:

Nová pracoviště stodůlecké Diakonie | autor: Adéla Muchová

Klub Jedna Trojka v lednu | autor: Těší se na vás Lucka a Iva

Zkuste řešit problém ve skupině | autor: Marie Šusterová

Městská policie a policie ČR:

Strážníci | autor: Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Z policejního deníku | autor: Za Místní oddělení policie ČR Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Střípky:

ČESKÁ TELEVIZE TOČILA PRVŇÁKY | autor: Klára Stuchlá, zástupkyně ředitelky

KOLOTOČ UČITELŮ | autor: Klára Stuchlá, zástupkyně ředitelky, ZŠ Mohylová

PROJEKTOVÝ DEN PRVŇÁČKŮ | autor: Jarmila Ješetická

SOUTĚŽÍME VE ČTENÍ | autor: Jarmila Ješetická

PŘEDŠKOLÁCI SBÍRALI BOBŘÍKY | autor: Vyučující 1. stupně

RŮZNÍ ALE PODOBNÍ – V ANKAŘE | autor: Kateřina Schimmerová, ZŠ Mládí

ŠKOLNÍ AKADEMIE MĚLA ÚSPĚCH | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

VÁNOČNÍ SHOW TANEČNÍCH SKUPIN | autor: Renata Tichá

ZA ŠKOLU TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM | autor: Kateřina Egemová a Daniela Nováková

VOŇAVÉ ODPOLEDNE | autor: Renata Tichá

ZKUŠEBNÍ EVAKUACE Z LETADLA | autor: Lenka Štěpánová, vedoucí vychovatelka

Toulky:

Zimní vycházka Karlickým údolím | autor: Samuel Truschka

Zajímavosti z Prahy:

Dětský svět za císaře pána | autor: Dan Novotný

Cesta k Amorfě | autor: Dan Novotný

Stalo se v:

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

Metro a autobusové linky (1988) | autor: Vybral Dan Novotný

Vaším objektivem:

Kuchyňský koutek:

Pozvánka na vycházku:

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby | autor: Vlastivědný útvar Pražské informační služby

Památky Prahy 13:

Osamělý kostelík na kopci | autor: Zdeněk Dragoun, archeologický odbor Národního památkového ústavu Praha

To jsou teda fóry:

Hasičské okénko:

Jednotku prověřily požáry | autor: Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Proč houkají sirény? | autor: por. Luďka Palzerová, por. Jakub Růžička, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Valná hromada třebonického sboru | autor: Marta Horáková, SDH Třebonice

Komiks:

Komiks | autor: Autor: Pavel Talaš

O seniorech a pro seniory:

Kluby zasluhují pochvalu | autor: -red-

Příjemné předvánoční setkání | autor: Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Nový klub seniorů | autor: Odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13

Kulturní programy:

Program klubu Mlejn leden 2013 | autor: Dagmar Roubalová

Kalendář akcí:

Kalendář akcí leden | autor: Kalendář akcí připravila Eva Černá

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž leden | autor: Petra Fořtová

Křížovka:

Lednová křížovka | autor: Křížovku připravil: Petr Šimek