Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ČESKÁ TELEVIZE TOČILA PRVŇÁKY

V úterý 6. listopadu zavítala do Základní školy Mohylová na Lužinách Česká televize. Natáčela naše prvňáčky a jejich patrony, páťáky. Ti se o své malé kamarády celý rok starají. V září je prove dli školou a zahra dou, vodí je na společná setkání, plánují výlety a vycházky, na Vánoce pro ně připraví nadílku a prohlídku vánoční výstavy. Štáb České televize je zastihl u společného čtení v rámci výstavy knih nakladatelství Albatros, kterou zorganizovala třída 3.B. Páťáci si vyzvedli své prvňáčky ve třídách, provedli je celou výstavou, ukázali jim nejstarší knížky a z některých jim četli úryvky.

Klára Stuchlá, zástupkyně ředitelky