Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co vás zajímá o parkovacích zónách

 

 

V prosincovém STOPu jsme vás seznámili s možností zavedení zón placeného stání v Městské části Praha 13, v okolí stanic metra B. Podle zákona o pozemních komunikacích lze zóny vymezit na místních komunikacích. Jejich vlastníkem je hlavní město Praha, nikoliv Městská část Praha 13. Z tohoto důvodu platí stejná pravidla na celém území města. Kromě jiného to znamená, že i ceník parkovacích karet a lístků v zónách placeného stání je platný pro celé hlavní město, a proto si Praha 13 nemůže stanovit své vlastní ceny. Kromě vašich názorů, za které vám děkuji, zasíláte i dotazy. Odpovím zde na ty nejčastější:

Kde budou parkovat návštěvy nebo řemeslníci?
S ohledem na navržený rozsah území, na kterém by se zóny placeného stání vymezily, by tato vozidla mohla parkovat bezplatně na komunikacích na okrajích sídlišť. Seznam místních komunikací, které by byly v zóně placeného stání a mimo tuto zónu, byl v prosinci uveden pod článkem Přejete si zavedení parkovacích zón? Další, méně příjemnou možností je placené stání. I o tom jsem se v článku zmínil, protože chci, aby si obyvatelé dokázali vyhodnotit všechna pro a proti. Je možné si buď zakoupit jednorázovou parkovací kartu nebo zaparkovat v tzv. smíšené zóně.

Co je to modrá, oranžová nebo zelená zóna?
V modré zóně je umožněno placené parkování pro rezidenty nebo abonenty, podle platného ceníku. Kromě modré zóny lze v oblasti vyznačit zónu oranžovou (krátkodobé parkování po dobu 2 hodin) nebo zelenou (střednědobé parkování po dobu 6 hodin). Zóny lze vyznačit jako smíšené, např. modrá a oranžová nebo modrá a zelená.

Mohu v zóně placeného stání parkovat jako fyzická osoba, která zde nemá trvalý pobyt, za cenu 700 Kč/rok za první vozidlo?
Za tuto cenu může parkovací kartu zakoupit pouze fyzická osoba, která má ve vymezené oblasti místo trvalého pobytu a musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, např. je jeho vlastníkem, pořídila si vozidlo na úvěr, který splácí... Proto byl v článku odkaz na webové stránky hl. m. Prahy – www.praha.eu v sekci Doprava – Automobilová doprava – Parkování ve městě – mapy placeného stání. Tam můžete získat všechny podrobné informace, protože zřizovatelem zón je hlavní město Praha. Jestliže Praha 13 přistoupí k jejich zavedení, bude muset respektovat celoměstské předpisy.

Své názory, námitky a připomínky k možnosti zavedení zón placeného stání můžete zasílat ještě do 10. ledna 2013 na e-mailovou adresu: parkovaci.zony@p13.mepnet.cz.

Aleš Mareček, zástupce starosty