Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Křižovatka je bezpečnější

Křižovatka v době rekonstrukce

Protože i semafory stárnou, provádí hl. město Praha jejich postupnou obnovu. Cílem je, aby v Praze nebyla v provozu světelná signalizační zařízení starší než 15 let. Došlo také na semafory v Nových Butovicích, konkrétně na křižovatce ulic Bucharova - K Hájům a na křižovatce Jeremiášova – Bucharova – Radlická.

Technická správa komunikací začala s rekonstrukcí světelné signalizace 6. listopadu, a to při zachování funkce zařízení po většinu rekonstrukce a jen s lokálními omezeními. Na křižovatce Bucharova – K Hájům proběhla standardní obměna technologie za modernější a kvalitnější. Na křižovatce Jeremiášova – Bucharova – Radlická byla rekonstrukce světelné signalizace také plánována z důvodu obměny technologie, současně ale dochází k podstatné změně způsobu řízení provozu na frekventovaném oblouku Radlická – Jeremiášova. Namísto dosavadního způsobu se signálem pro opuštění křižovatky je světelné signalizační zařízení ve směru z Radlické vybaveno novým směrovým signálem pro jízdu vlevo. Řidiči odbočující vlevo do Jeremiášovy ulice už nebudou vjíždět do křižovatky a dávat přednost protijedoucím vozidlům, ale budou čekat na hranici křižovatky na zelenou pro odbočení vlevo.

Tato změna by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této rušné křižovatce. Rekonstrukce křižovatek, která stála přibližně 4 milióny korun, byla dokončena před polovinou prosince. Obě křižovatky fungují v dynamickém režimu.

Samuel Truschka