Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lednová křížovka

Národní technické muzeum představilo novou expozici Technika v domácnosti, která je první tohoto druhu v dějinách NTM, a jednou z mála takto zaměřených expozic ve střední Evropě.

Na ploše 600 metrů čtverečních prezentuje... (tajenka). Expozice je řazena v retrospek - tivním sledu – od současnosti do minulosti. Návštěvník se seznámí se současnou výrobou a vývojem, nabídkou spotřebičů v době reálného socialismu, počátky tradičních prvorepublikových i pozdějších výrobců, fenoménem elektrifikace i propagace nových spotřebičů formou reklamy, a konečně např. kuriózními strojky pro domácnost, které ve druhé polovině 19. století shromáždil Vojta Náprstek. Celou expozicí prostupuje časová osa, jejíž součástí jsou nejen nezbytná historická data, ale i exponáty zachycující světový vývoj od poloviny 19. do konce 20. století. Otevřeno je: út – pá 9 – 17.30 hod, so – ne 10–18 hod, první čt v měsíci 9–20 hod. Více na www.ntm.cz.

 

 

Křížovku připravil: Petr Šimek

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. ledna.

 

Adresa redakce STOPu:


Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

 

Prosincová tajenka:


SPOJIT PŘÍJEMNÉ S UŽITEČNÝM

 

Výherci:


Jan Cestr, Malé Žernoseky • Jarka Štěpničková, Lužiny • Milada Laurynová, Velká Ohrada

připravila Petra Fořtová

připravila Eva Černá