Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč houkají sirény?

Pro případ hrozící či nastalé mimořádné události jako je např. povodeň nebo dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky je na území hlavního města Prahy vybudována síť 420 sirén, které dokážou obyvatele akusticky včas varovat. Při akustické zkoušce sirén, zpravidla první středu v měsíci ve 12.00 hodin, zní trvalý tón v délce trvání 140 sekund.

V případě varování je možné sirény spouštět i jednotlivě nebo po skupinách – podle ohrožení konkrétní části města. Pro varování obyvatelstva byl zaveden jediný varovný signál – „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón v délce 140 sekund. U elektronických sirén uslyší občané po zaznění signálu verbální informaci: „

Všeobecná výstraha

“ nebo „

Nebezpečí zátopové vlny

“ nebo „

Chemická havárie

“ nebo „

Radiační havárie

“ a budou vyzváni ke sledování ČRo, ČT a regionálního rozhlasu. V případě, že je občan varován sirénou bez verbální informace a je zřejmé, že nejde o povodeň, kde je základní ochranou evakuace, měl by dodržet tyto pokyny:

  • okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově (raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek – většina je těžší než vzduch a drží se při zemi)
     
  • uzavřít dveře a okna, vypnout klimatizaci, nejlépe utěsnit navlhčenou látkou – v případě úniku nebezpečných látek
     
  • zapnout rádio nebo televizi, kde se dozví, co se stalo a jak postupovat dále

Při povodních 13. srpna roku 2002 se díky systému včasného varování podařilo z ohrožených oblastí evakuovat přibližně 48 000 osob. Přejme si, abychom zvuk sirény měli i nadále spojený především s první středou v měsíci.

por. Luďka Palzerová, por. Jakub Růžička, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy