Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zbytečná obsluha kontejneru

Zbytečná obsluha kontejneru

Právě dnes jsem učinil první zkušenost s novým systémem sběru odpadu prostřednictvím velkoobjemového kontejneru. Přistaven byl podle harmonogramu přesně v 16 hodin ve středu 3. října naproti vchodu 2003 v Zázvorkově ulici. Pokud jsem dobře porozuměl důvodům, pro které nyní funguje u kontejneru služba, měla by tato pomáhat při uložení přinesených předmětů tak, aby byl maximálně využit prostor kontejneru.
Realita je ovšem poněkud jiná. V okamžiku, kdy mne pracovník u kontejneru viděl přicházet se staršími interiérovými dveřmi, odešel záměrně na druhou stranu a dělal, že mne nevidí. Rád bych podotkl, že pokud tu někdo, například městská část, platí za nějakou „ukládací službu“, jde o skandální a neslýchané chování ze strany najaté společnosti. Pokud nejde o placenou službu, v takovém případě bych rád dodal, že nejde o vůbec žádnou službu a čtenáři STOPu by si zasloužili buď uveřejnění opravy s vysvětlením, jaký je vlastně účel onoho schovávajícího se pracovníka za kontejnerem, případně omluvu za klamavou reklamu.

Radek S., Lužiny

 

Naše městská část s novým systémem nakládání s objemnými odpady, který zavedl Magistrát hl. m. Prahy, nesouhlasila (doba přistavení se zkrátila na 4 hodiny, snížila se četnost přistavení kontejnerů). Nezbylo nám ale nic jiného, než jej akceptovat, neboť celý systém nakládání s objemnými, nebezpečnými, tříděnými i biologickými odpady hradí ze svých finančních prostředků magistrát. Plně souhlasíme s Vaším pohledem na sběr objemného odpadu a jen podotýkáme, že obsluha, která je součástí přistavení kontejnerů, má za úkol pouze koordinovat ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem kontejneru. Jeho další povinností je zajistit, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Po odvozu kontejnerů je svozová společnost povinna zajistit úklid místa přistavení. Takto jsme také informovali čtenáře STOPu. Nikde nebylo uvedeno, že pracovník obsluhy je povinen odpad nakládat.
Z našich zkušeností z kontrol můžeme přesto konstatovat, že některá „obsluha“ lidem s naložením věcí pomůže. Děkujeme Vám za zaslání podnětu a budeme rádi, když nám sdělíte i některé další zkušenosti, neboť budeme fungování celého systému hodnotit a zjištěné nedostatky a podněty předáme na Magistrát hl. m. Prahy.

Michaela Líčková, odbor životního prostředí

 

 

Skvělá úroveň školy

V říjnu jste psali o výročí školy Kuncova. Úroveň je skvělá! Moje děti tam chodily a všechny těžily ze vzdělání na této škole. Paní učitelky Novozámská, Jakubíková, Klečáková, třídní mojí dcery, skvělá Marie Franicová, výborné učitelky matematiky, paní Vojáčková a Dimitrovová... Kluci ze znalostí, získaných v základní škole, těžili ještě rok na průmyslovce. Samozřejmě si všechny učitele nepamatuji jménem, ale všem patří ohromný dík. Dělají svoji práci opravdu skvěle.

Jana Březinová

 

 

Poděkování

Dne 28. listopadu okolo 17. hodiny mě ve stanici metra Luka postihla náhlá nevolnost. Upadl jsem na zem a při pádu jsem si rozbil hlavu. Díky pomoci náhodně přítomných zdravotníků a dozorčího metra se manželce podařilo až do příjezdu sanitky kritickou situaci zvládnout. Chtěl bych proto touto cestou ještě jednou všem poděkovat. Dobří lidé ještě žijí.

Karel Kuna

 

Viktorku našli strážníci

Ráda bych touto cestou poděkovala dvěma strážníkům Městské policie hl. m. Prahy ze služebny na radnici na Slunečním náměstí 13, jmenovitě panu Petru Ptáčkovi a Vladimíru Urbanovi, za nadstandardně vstřícný přístup. V pondělí 19. listopadu se nám na farmářských trzích na Slunečním náměstí zaběhla naše fenka Viktorka. Díky rychlému zásahu obou policistů byla během půl hodiny zpátky doma, za což jim jsme neskonale vděčné. Jsme s maminkou přesvědčeny, že pro nás udělali mnoho nad rámec svých povinností. Všichni si můžeme jen přát, aby bylo více podobně kvalifikovaných a zároveň lidských strážníků!

Lucie Zadražilová