Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Blahopřání k významnému jubileu

Krásné životní jubileum oslavila paní Božena Turjanicová z Lužin, která se 15. prosince dožila úctyhodného věku 100 let. Narozeniny oslavila v rodinném kruhu. Blahopřání a dárek poslal jubilantce také starosta městské části David Vodrážka. Hodně zdraví, síly, lásky blízkých lidí a optimizmu do dalších let přejí paní Turjanicové společně s rodinou také představitelé radnice a pracovníci úřadu Prahy 13.

-st-