Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hasičský Mikuláš

Tradiční mikulášskou nadílku s velkou účastí dětí uspořádal 6. 12. ve Spolkovém domě Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky s finanční podporou MČ Praha 13. Strašlivého čerta, jehož fotografii raději ani nezveřejňujeme, naštěstí Mikuláš s andělem zkrotili, takže se děti bály jen trochu, zpívaly, recitovaly a za odměnu si odnášely nadílku.

-st-