Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonický sbor si bude volit vedení

Tentokrát byl konec roku náročný. V lednu proběhnou volby do výboru SDH. Proto je nutná důkladná příprava jak samotných voleb, tak i výroční valné hromady. Bude se hodnotit uplynulý rok i pět let volebního období stávajícího výboru. Děti první prosincovou neděli vyrazily na předvánoční výlet do muzea čokolády. Výlet se jim moc líbil, i když nejlepším výletem rozhodně stále zůstává park Mirakulum v Milovicích. Zásahová jednotka je již plně připravena na zimu, bude-li potřeba odhrabávat sníh, shazovat rampouchy ze střech apod. Zároveň byl připraven plán práce na celý rok, včetně termínů zdravotních prohlídek.

Monika Malá, SDH Třebonice