Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poplatky, pololetní vysvědčení a rvačka se sovětskými vojáky (leden 1973)

Poplatky, pololetní vysvědčení a rvačka se sovětskými vojáky (leden 1973)

Patnáctého ledna rozeslal MNV složenky na zaplacení dávky ze psů. Za jednoho psa je vyměřen poplatek 40 Kčs ročně, tj. o 10 Kčs víc než v roce uplynulém. Za druhého psa je vyměřena dávka 100 Kčs. V lednu, když se přiblížily pololetní prázdniny, konaly se ve škole schůzky rodičů, oznamoval se prospěch jednotlivých žáků a rozhodovalo se také o učebních oborech. Lajdáci byli jako obyčejně zklamáni a to se pak projevilo i na školní budově. V pondělí 22. ledna v noci bylo ve škole rozbito 6 okenních tabulí. Že by odezva filmu Knoflíková válka? V hostinci na Vidoulích servali se 2 výrostci s příslušníky Sovětské armády. Přesto, že byla známa jména výrostků, kteří rovněž tak mají pověst nevalnou, nechtěla s tím Veřejná bezpečnost nic dělat, že by byli trestáni i příslušníci Sovětské armády, neboť mají zakázáno navštěvovat hostince bez doprovodu šarže.

Vybral Dan Novotný