Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stalo se v lednu: Libreto k opeře Libuše bylo napsáno německy

Libreto k opeře Libuše bylo napsáno německy

Autorem libret k operám Bedřicha Smetany Libuše i Dalibor byl básník, spisovatel a věhlasný pedagog, pražský Němec Josef Wenzig. Narodil se v Praze 18. ledna 1807, po studiích byl vychovatelem v domě nejvyššího purkrabí hraběte Karla Chotka, v r. 1853 se stal ředitelem českých škol reálných. O zrovnoprávnění češtiny s němčinou na rakouských školách v Čechách se rozhodujícím způsobem zasadil právě on. Josef Wenzig dokončil libreta k Libuši i Daliborovi r. 1866, ale Smetana je odmítl komponovat, protože se bál reakce veřejnosti, že libreta byla napsána německy. Do češtiny je proto přebásnil redaktor Národních listů Ervín Špindler. Záhadou zůstává, že Wenzig, který psal německy, takřka doslova opisoval jednotlivé věty k Libuši z Rukopisu Zelenohorského, což ale také způsobilo nesrozumitelnost libreta v některých jeho částech. Pražského Němce si Češi vážili tak, že byl po založení Umělecké besedy zvolen jejím starostou. A když se pokládal základní kámen Národního divadla v Praze, poklepal na něj jako první František Palacký, jako druhý Jan Evangelista Purkyně, ten za vědu, a jako třetí Josef Wenzig za umění. Na Bedřicha Smetanu zůstalo až páté místo. Na závěr ještě malá, leč významná perlička. Podivuhodně jasnozřivý Josef Wenzig totiž navrhoval, aby vyvrcholení celé opery Libuše bylo korunováno zpěvem Škroupovy a Tylovy písně Kde domov můj, která se později stala hymnou Československé republiky. Bedřich Smetana to odmítl.

Dan Novotný