Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prestižní cena pro úřad Prahy 13

Prestižní cena pro úřad Prahy 13

Ve Španělském sále Pražského hradu byly 25. listopadu oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Slavnostní večer proběhl pod záštitou prezidenta republiky, předsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Městská část Praha 13 (Úřad MČ Praha 13) byla vyhlášena vítězem v hodnocení Národní ceny kvality podle modelu CAF. Díky tomuto ocenění má právo užívat titul „Excelentní organizace“. Cenu za městskou část převzali starosta David Vodrážka a tajemnice úřadu Kateřina Černá.

„Ceny za kvalitu si velmi vážíme,“ říká starosta David Vodrážka. „Beru ji jako ocenění našich aktivit nad rámec zákona a povinností. Jsou to činnosti, ke kterým nás nikdo nenutí a které vykonáváme proto, aby obyvatelé městské části měli kvalitní služby a aby byli spokojeni. Společně s paní tajemnicí bych rád poděkoval všem pracovnicím a pracovníkům, kteří se na skvělých výsledcích našeho úřadu podílejí.“ V loňském roce Praha 13 zvítězila v kategorii veřejného sektoru a obdržela titul „Společensky odpovědná organizace“. Ceny uděluje Rada kvality ČR na základě hodnotící zprávy, která podrobně analyzuje činnost a přístup instituce k řadě různých oblastí.

Samuel Truschka


Závady a nepořádek můžete nahlásit z mobilu

Koncem prosince zavedla Městská část Praha 13 novou službu MMS-hlášení problémů. Díky této nové službě mají občané městské části možnost upozornit úřad pomocí zprávy MMS nebo e-mailu na aktuální problém v úklidu či pořádku na území Prahy 13, a poté sledovat na webových stránkách, jakým způsobem je podnět vyřízen. Jak služba funguje? Stačí odeslat z mobilního telefonu nebo z počítače fotografii poškozené lavičky, nepořádku, rozbitého chodníku, neposekané trávy, pomalované fasády, vznikající skládky apod. na e-mailovou adresu mms@p13.mepnet.cz. Do textu je třeba uvést zejména co nejpřesnější údaje, které pomohou identifikovat konkrétní místo problému (např. souřadnice GPS, ulici a číslo domu nebo číslo sloupu veřejného osvětlení).

Na webových stránkách www.praha13.cz najdete tuto službu v obla sti Jak si zařídit – MMS-hlášení problémů. Tam pak také po nahlášení závady můžete průběžně sledovat postup řešení problému. Rostoucí obliba a rozšířenost mobilních telefonů s fotoaparátem a ochota občanů podílet se na řešení může pomoci rychleji napravit nedostatky a odstranit závady na veřejných prostranstvích. Předem děkujeme za váš zájem o pořádek v Praze 13 a za iniciativu. Nová služba byla zavedena v rámci projektu Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13 (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00112), podpořeného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem.

Martin Šmíd