Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Revitalizace zeleně a obnova objektů budou pokračovat

Revitalizace zeleně a obnova objektů budou pokračovat

Vážení spoluobčané,

začínáme trhat kalendář nového roku 2015, do kterého vám všem přeji hodně zdraví, sil, klidu a pracovních úspěchů. Věřím, že to bude rok dobrý a že nám přinese hodně pozitivního, mnoho úspěchů, setkání a nových zkušeností. V říjnu proběhly komunální volby a 12. listopadu noví zastupitelé Prahy 13 zvolili na svém ustavujícím zasedání starostu, jeho zástupce, členy rady a předsedy a členy výborů. Rád bych vyjádřil své poděkování za to, že mi bylo umožněno pokračovat v započaté práci a znovu se podílet na vedení této městské části.

Minulý rok byl neméně náročný než ten předcházející, přesto je charakteristický velkým množstvím provedených investičních akcí. Pokračovali jsme ve zkvalitňování školních budov. Zatímco v předchozích letech jsme zateplovali fasády škol a měnili okna, v této fázi jsme se zaměřili především na rekonstrukce vnitřních prostor. V pěti základních školách byly vybudovány nové moderní šatny s uzamykatelnými skříňkami, které nahradily přežité kovové klece z předchozí éry. Nyní už staré šatny v našich školách nenajdete. V průběhu jara a léta proběhla komplexní rekonstrukce sociálních zařízení ve 14 mateřských školkách. Kromě dělníků zaslouží poděkování i učitelky a personál mateřinek, který zvládl práci s dětmi i ve ztížených podmínkách staveniště. Velmi významným krokem byla kompletní rekonstrukce celého pavilonu B4 v ZŠ Kuncova, který uvolnil předchozí nájemce. Díky rekonstrukci za 5 milionů korun, na kterou se podařilo získat téměř 3 miliony korun od hl. města Prahy, získala stodůlecká škola celkem 14 nových učeben, z nichž některé využije pro výuku a jiné pro školní družinu. Městská část tak zároveň získává na určitou dobu rezervní kapacitu pro zvýšení počtu žáků z nové výstavby.

V areálu základní školy v Bronzové ulici vzniklo první dopravní hřiště v městské části. Kromě stavebních prací investovala městská část také do audiovizuální techniky ve školách. Díky samostatnému projektu vznikly v osmi základních školách speciální učebny. Každá z nich je vybavena 30 tablety, řídícím počítačem pro učitele, interaktivní tabulí, dataprojektorem a ozvučením. Učebny mohou sloužit k výuce všech hlavních předmětů, zejména jazyků, ale i matematiky.

Druhou velmi důležitou oblastí, které jsme věnovali velkou pozornost, je životní prostředí. Zásadní proměnou prošlo sportoviště na Velké Ohradě a dvě dětská hřiště (na Velké Ohradě a v Nových Butovicích). Bylo obnoveno a zrekultivováno prameniště Prokopského potoka v Panské zahradě a další úpravy a výsadby proběhly i v Centrálním parku. Odbor životního prostředí navázal na úspěšnou revitalizaci šesti sídlištních vnitrobloků a zahájil revitalizaci další části vnitrobloku Trávníčkova – Fantova. V závěru roku bylo také odstraněno dětské hřiště ve vnitrobloku Fingerova, místo něhož letos vznikne venkovní posilovna. Nejnáročnější akcí roku 2014 v oblasti životního prostředí byla rekonstrukce hráze Třebonického rybníka. Kvůli určitým administrativním i technickým problémům skončila sice rekonstrukce s několikaměsíčním zpožděním, nicméně rybník má nové výpustní zařízení a odpadní potrubí o větším průměru, takže již nehrozí zaplavování okolí v případě větších dešťů.

Důležitou investicí byla i rekonstrukce Školního zimního stadionu Bronzová, resp. ledové plochy. Na samotné budově stadionu není rekonstrukce patrná, avšak nová ledová plocha je mnohem kvalitnější, snížily se náklady na chlazení a změnu k lepšímu jistě pocítili i bruslaři.

V rámci rekonstrukce stadionu bylo také obnoveno oplocení a parkoviště a vybudovány příjezdové cesty. Náš „zimák“ tak může opět naplno sloužit veřejnému bruslení, a to každý den, což je v Praze naprosto ojedinělé.

Aktivity pro volný čas, především mládeže, jsme podporovali několika cestami. Výraznou částkou jsme podpořili sportovní kluby, které organizují pravidelnou celoroční sportovní přípravu mládeže, dotaci obdržely i menší organizace pracující s dětmi. Uspořádali jsme již druhý Festival volného času, který rozšířil povědomí o zdejších zájmových organizacích, veletrh základních škol, veletrh sociálních služeb zajistili jsme pořádání pravidelných farmářských trhů a celou řadu dalších osvětových a kulturních akcí pro obyvatele třináctky.

Úřad městské části pokračoval v rozšiřování služeb pro občany. Byla například zprovozněna elektronická úřední deska, která je přístupná 24 hodin denně a čtyři informační kiosky s internetem v poliklinikách a ve Mlejně. Ke konci roku byl zahájen zkušební provoz systému, který umožňuje občanům hlásit závady a problémy formou MMS. Oba zmíněné projekty byly podpořeny prostředky z evropských fondů. Za úsilí o trvale zkvalitňování práce pro občany se Úřad MČ Praha 13 v listopadu na Pražském hradě stal vítězem v hodnocení Národní ceny kvality a získal právo užívat titul „Excelentní organizace“.

Excelentní městskou částí chceme být i v dalším roce. Jaké nás čekají úkoly? Budeme i nadále usilovat o rozumný rozvoj městské části, podporovat dobré projekty a bojovat proti nevhodně umístěným a příliš hmotným stavbám.

Za velké pozitivum považuji například úspěšnou rekonstrukci Obchodního centra Lužiny, které oživilo celý prostor. Znovu oslovím i vlastníky dalších obchodních center – na Lukách a na Šostakovičově náměstí, aby také zásadním způsobem zvýšili kulturní úroveň těchto objektů. Chceme nadále prosazovat výstavbu Radlické radiály a především P+R parkovišť na Zličíně a v Nových Butovicích, která by výrazně zlepšila situaci s parkováním v okolí stanic metra u nás.

Jednou z hlavních priorit pro nás stále zůstává vybudování nebo pořízení domu pro seniory. Hledáme cesty, jak v této věci opětovně navázat na přerušenou spolupráci ze strany hl. města Prahy. Rozvíjíme spolupráci s Městskou policií a budeme se dále snažit o zvýšení počtu strážníků v ulicích.

V investiční oblasti máme v tuto chvíli naplánované zateplení pláště Spolkového domu ve Stodůlkách a rekonstrukci vnitřních rozvodů v poliklinice Hostinského ve Stodůlkách.

Již jsem částečně zmínil revitalizaci vnitrobloků – nejpozději do konce léta bude dokončena revitalizace ve vnitroblocích Bellušova – Neustupného, Trávníčkova – Fantova a venkovní posilovna s několika stroji ve vnitrobloku Fingerova. Dotace z fondů EU na tyto projekty již byly schváleny. Další aktivity budeme průběžně projednávat v orgánech městské části.

Rád bych poděkoval kolegům ze samosprávy i pracovníkům úřadu za práci, kterou pro Prahu 13 v uplynulém roce vykonali. Přeji jim i nově zvoleným zastupitelům hodně štěstí a úspěchů. A vám, obyvatelům Prahy 13, přeji, abyste i v tomto novém roce byli v Praze 13 spokojeni.

David Vodrážka, starosta Prahy 13