Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proměny handicapovaných s Beluškou

Občanské sdružení Beluška pořádá workshopy a besedy pro školy i jiné instituce. Snahou je udělat krok vpřed, jít přirozenou cestou a překonat vzájemně obavy z komunikace. Ze seminářů si občas odnášíme velmi inspirativní myšlenky. Jednou takovou myšlenkou se stala jednoduchá otázka žákyně 6. třídy: „Jak se nevidomý dokáže hezky obléknout a učesat, rozumí tomu, co se nosí nebo co jim sluší?“

Odpověď jsme zkusili převést do praxe a zrealizovali jsme několik proměn handicapovaných lidí. Sami můžete podle fotek posoudit, jak se celá akce zdařila. Děkujeme Yvoně Schollerové ze studia Hanny za příjemnou spolupráci.

Více o projektech Belušky na www.beluska.cz, kde se také dozvíte podrobnosti o naší veřejné sbírce, která je umístěna v radnici Prahy 13.

Irena Krausová, Beluška, o.s.