Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zlaté srdce na pravém místě

Josef Trnka, dlouholetý pracovník Střediska Diakonie ČCE ve Stodůlkách, byl v listopadu oceněn Zlatým srdcem od Nadace Terezy Maxové. Ve stodůleckém středisku Diakonie ČCE pracuje Josef Trnka již desátým rokem, z toho pět let je členem týmu denního a týdenního stacionáře „Na palubě.“ Součástí jeho každodenní práce je péče o dospělé klienty s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, jimž Josef předává mnoho ze svého humoru a životního nadhledu. „Josefova oddanost lidem s postižením je obdivuhodná,“ uvádí ředitel střediska Jakub Suchel. „Často se jim věnuje nad rámec svých pracovních povinností, pořádá benefiční akce a sbírky, aby klienti mohli využívat i volnočasové aktivity. Rád také organizuje společné návštěvy sportovních a kulturních akcí, které jsou mezi klienty velmi oblíbené.“ Ve svém volném čase se věnuje dalším dobročinným aktivitám, např. dlouhodobě spolupracuje s Nadací Terezy Maxové. „Děkujeme Josefovi za všechnu péči a práci pro naše středisko a doufáme, že i nadále bude pevným členem našeho týmu,“ dodává Jakub Suchel. Josefovi srdečně gratulujeme a přejeme vše dobré do dalších dobročinných let.

Adéla Muchová