Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání, které potěšilo

Již 39. setkání nemocných a starších obyvatel naší městské části se v sobotu 29. 11. zúčastnilo téměř 80 návštěvníků. Začalo společným slavením mše svaté s možností přijetí svátosti pomazání nemocných, poté vlídným slovem promluvil P. Adam Lodek. Děti z Církevní mateřské školy Srdíčko zazpívaly a zatancovaly a společně s učitelkami obdarovaly přítomné drobným dárečkem pro radost. Připojil se také 98. dív čí skautský oddíl Minnehaha, který pro všechny přítomné vyrobil adventní věnce.

V průběhu dopoledne zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské služby měřily tlak a další fyziologické funkce. Setkání se neslo v příjemném duchu sdílení společných radostí i starostí a milého posezení s drobným občerstvením. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří zajistili dopravu, připravili prostory a občerstvení, obsluhu i následný úklid. Nemalý dík patří také dětem, učitelkám a skautkám. Těším se na další společné setkání, které bude již 14. února.

Za Farní charitu Stodůlky Helena Ryklová