Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dík za společné zážitky

Před dvěma roky, 9. ledna 2014, se konala ustavující schůzka turistického Klubu seniorů číslo 9 Prahy 13. Zásluhou naší obětavé a vynalézavé vedoucí Jitky Chejnové jsme se za poměrně krátkou dobu činnosti mnohokrát sešli na besedách v klubovně, podnikli několik desítek výletů a vycházek, nachodili slušnou řádku kilometrů a poznali spoustu zajímavých míst. Jitko, děkujeme a těšíme se na další společné zážitky.

Členky a členové klubu