Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dotace na přístavbu školy

Pane starosto, četli jsme v novinách, že Praha 13 dostane od hlavního města dotaci na přístavbu školy. Zajímalo by mě, o jakou školu jde a co se bude přistavovat?

Týká se to budovy Fakultní základní školy prof. Otokara Chlupa ve Fingerově ulici v Nových Butovicích. Jde o jednu ze škol, která se dlouhodobě těší velkému zájmu rodičů o to, aby jejich děti chodily právě do této školy. To s sebou ovšem přináší pro paní ředitelku nepříjemnou povinnost u zápisu velký počet dětí odmítat. V minulém roce jsme schválili a nechali zapsat do registru škol zvýšení kapacity školy z 800 žáků na 850, i tato kapacita však je již v podstatě naplněná. Škola by také potřebovala více učeben a prostor pro družinu. S ohledem na tyto skutečnosti jsme se rozhodli pro nástavbu objektu. Budova má v podstatě tvar obdélníku s nádvořím uprostřed, ale zatímco tři strany mají tři nadzemní podlaží, čtvrtá strana má pouze dvě. Vysloveně se tedy nabízí nástavba na jižní straně objektu, která budovu vhodně doplní a uzavře prstenec třetího nadzemního podlaží. V nástavbě vzniknou čtyři učebny s kabinety a středová chodba, která bude na obou koncích jednoduše napojena na stávající chodby. Jsem velmi rád, že se nám ve spolupráci se školou podařilo vyjednat na hl. městě Praze poměrně výraznou dotaci. Rádi bychom stavbu zrealizovali v průběhu tohoto kalendářního roku. Bylo by dobré, kdyby hlavní stavební práce mohly proběhnout v době letních prázdnin. 

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz