Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkoviště před poliklinikou Lípa

Před poliklinikou Lípa je konečně po delší době zase parkoviště. Jak bude fungovat?

Také jsem moc rád, že je prostor u vchodu do polikliniky dokončen a že návštěvníci mohou do Lípy projít suchou nohou. Nezbytná omezení v tomto prostoru souviselo s přeložkami sítí v rámci výstavby sousedních bytových domů. Společnost Trigema, která je investorem bytových domů, měla na dobu stavby uzavřenu výpůjční smlouvu na pozemek o výměře přes 1 900 m2. Parkoviště u vchodu muselo být provizorně zrušeno a přesunuto na jižní stranu budovy a musel být odstraněn povrch, což bylo pochopitelně nepříjemné pro chodce i řidiče. Koncem listopadu stavebník celý prostor dokončil a položil finální povrch. Počet parkovacích míst vzrostl z původních 18 na 38 míst. To byla jedna z podmínek našeho souhlasu s výstavbou. V lednu se na parkoviště vrací náš parkovací automat, který umožní klientům polikliniky parkování zdarma po dobu dvou hodin. V budoucnu bude stavebně upraven také prostor bulváru, který vede od stanice metra Nové Butovice podél Lípy na Hůrku. V rámci této úpravy by měla vzniknout další parkovací místa také na této straně polikliniky, což její návštěvníci jistě ocení.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz