Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klub seniorů zve další zájemce

Vážení a milí senioři,
desátý klub seniorů zahájil svoji činnost ve středu 7. 10. za účasti pracovnice Odboru sociální péče a zdravotnictví naší radnice paní  Dvořáčkové v příjemném prostředí klubovny v Heranově ulici č. 1547/7. Naše další schůzky probíhají každou středu od 15 hodin a ukazují, že takto strávené chvíle nám mohou přinést uspokojení. Klubovna je plně vybavena a bude jenom na nás, jak budeme společné chvíle trávit  vlastní aktivitou. Můžeme tak naplnit své zájmy s chutí a entusiazmem duší mladých seniorů, abychom ve společně strávených chvílích našli zalíbení a chuť k pravidelným návštěvám klubu. Celá řada námětů k obsahu činnosti vznesených přítomnými členy napověděla skutečný zájem a záleží jen na nás, jak budeme tyto záměry realizovat. Pevně věřím, že co nejlépe. Proto zveme další zájemce o společnou činnost k účasti – vždy ve středu od 15.00 v Heranově číslo 1547.

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu