Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů leden 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

4. 1.
Tříkrálový koncert

11. 1.
Opožděná oslava všech narozenin našich členů

18. 1.
Vzpomínka – William Shakespeare, Jan Werich
Bohumil Fořt

25. 1.
Co si vyměníme?
Jiřina Focherová, Naďa Žáčková

Do nového roku přeji všem hlavně dobré zdraví.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

5. 1.
Setkání po novém roce při kávě, společenské hry, video podle přání

12. 1.
Oslavíme narozeniny, procvičíme paměť, poslechneme si povídku Fr. Nepila
Milada Tomašovičová

19. 1.
Toulky po staré Praze, slovem i obrazem
PhDr. Jiří Jindra

26. 1.
Poslechneme si hudbu, zazpíváme si, zahraje pan Josef Skalička

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami


6. 1.
Budeme slavit 90. narozeniny paní Vlasty Peterkové
Zahraje nám na harmoniku pan Ladislav Poupě

13. 1.
Budeme hrát společenské hry při kávě a punči
Helena Hrdoušková

20. 1.
Oslavíme 95. narozeniny paní Anny Horákové
Na piano nám zahraje pan Václav Vomáčka

27. 1.
Přednášku o homocysteinu nám zajistí pracovnice IKEMu
Pavla Petříková

Přejeme všem seniorům hodně zdraví v novém roce.

Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740;
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342


Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014