Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Předvánoční posezení seniorů

Začátkem prosince se ve Spolkovém domě opět sešli zástupci 12 klubů seniorů na předvánočním setkání s představiteli Městské části Praha 13. Seniory přišel pozdravit starosta David Vodrážka, zástupce starosty Pavel Jaroš a další zastupitelé – Aleš Mareček, Milan Drha, Zbyněk Pastrňák a Vít Bobysud. Přání všeho dobrého před nesla vedoucí odboru sociální péče Blanka Vildová a ředitel střediska so ciálních služeb Jiří Mašek.

Pro seniory byl i letos připraven kulturní program. Po duši pohladilo všechny přítomné vystoupení malých zpěváčků a tanečníků z folklorního souboru Lučinka. Hudební program obstarala kapela Koty Swing Band. Někteří si společně s nimi zanotovali, byli však i tací, kteří se nezdráhali a společně si zatančili.

Eva Libigerová