Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola se rozrostla o nové učebny

Ve čtvrtek 8. prosince bylo ve Fakultní základní škole prof. Otokara Chlupa otevřeno pět nových tříd. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za účasti nejdůležitějších představitelů Městské části Praha 13, které přivítala ředitelka Blanka Janovská společně s dětmi z této základní školy.

FZŠ prof. O. Chlupa patří mezi jednu z nejžádanějších škol v městské části. Každým rokem se zde své děti snaží umístit nejen rodiče mající trvalý pobyt v Praze 13, ale také ti z přilehlého okolí. Škola z kapacitních důvodů nemůže přijmout všechny zájemce. Jen v letošním školním roce 2016/2017 bylo otevřeno pět prvních tříd, a přesto nebylo u zápisu vyhověno všem. Stavební úpravy a kapacitní rozšíření školy tak bylo nevyhnutelné.

„Městská část Praha 13 se velmi rychle rozvíjí. V porovnání s ostatními je průměrný věk našich obyvatel jeden z nejnižších. Je to dáno především tím, že se sem stěhují mladé rodiny s dětmi,“ říká starosta David Vodrážka. „Investice do vzdělání je tedy velmi důležitá a s tím se samozřejmě pojí nutnost kapacitního navýšení míst v jednotlivých školkách a školách,“ dodává starosta.

Na financování se zásadní měrou podílel Magistrát hl. města Prahy. „Jsme velmi rádi, že byly z magistrátního rozpočtu vyčleněny finance nutné na přístavbu,“ sdělila místostarostka Marcela Plesníková. „Dlouhodobě se snažíme vyhovět všem žadatelům o zápis do prvních tříd, což by bylo bez postupného rozšiřování škol v naší městské části nemožné,“ dodala.

FZŠ prof. O. Chlupa vznikla přestavbou původních jeslí jako nouzové řešení situace na původním sídlišti, kde rychle přibývalo dětí. V sedmi třídách tehdy začínalo 174 žáků. Jejich počet pak každým rokem skokově narůstal a nyní je škola kapacitně přizpůsobena výuce téměř 850 žáků. „Snažíme se naši výuku vést inovativním způsobem. Dobrou pověst školy aktivního učení s partnerským přístupem k žákům i rodičům si systematicky budujeme celých 24 let. Rodiče o nás vědí a škola je velmi vyhledávaná. V posledních letech proto přijímáme kolem 190 žádostí o zápis do prvních tříd,“ říká ředitelka školy Blanka Janovská. „Uvědomujeme si, že nemůžeme vyhovět úplně všem, ale snažíme se dělat maximum. Jsme proto velmi rádi, že zastupitelé městské části vyšli vstříc našim požadavkům na rozšíření školy a společnými silami se nám povedlo věc dotáhnout do zdárného konce,“ dodává ředitelka.

Hned po přestřižení pásky bylo pět nových tříd včetně kabinetu uvedeno do provozu a žáci tak mohli zasednout do zbrusu nových školních lavic.

Eva Libigerová