Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zabezpečte si vodoměry

S nástupem zimního období a teplotami klesajícími pod bod mrazu doporučují Pražské vodovody a kanalizace svým zákazníkům řádné zabezpečení vodoměrů.

„Pokud totiž dojde k poškození vodoměru vinou špatné ochrany, hradí si klient náklady na jeho výměnu sám. Výměna toho nejběžnějšího vodoměru stojí 2 135 Kč bez DPH,“ vysvětlil mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Pokud má zákazník vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (ve vodoměrné šachtě), doporučují PVK nad něj dát krycí vrstvu izolačního materiálu:

  • polystyrenovou desku, kterou je vhodné připevnit na spodní plochu víka venkovní vodoměrné šachty
  • izolační vatu (nikoli skelnou)
  • plastový pytel naplněný drceným polystyrenem (nepoužívejte materiál, který podléhá hnilobě) Venkovní šachtu je nutné pečlivě uzavřít a upravit její vstup tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou. Uvnitř obydlí je třeba chránit potrubí vystavené mrazu stejně jako vlastní vodoměr pomocí doporučených izolačních materiálů, např. omotáním potrubí topným kabelem. V případě delší nepřítomnosti, je-li to možné, by vlastníci nemovitostí neměli během mrazů úplně vypínat své topení. Je třeba uzavřít uzávěr před vodoměrem a vyprázdnit potrubí za ním.

Více na www.pvk.cz.

-red-