Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Národní cena kvality ČR

Pane starosto, na webových stránkách úřadu jste se zmiňovali o ocenění, které náš úřad získal. Pochopil jsem správně, že má toto ocenění pro městskou část velkou váhu?

Národní cena kvality ČR, kde zvítězila naše městská část v programu EXCELENCE za veřejný sektor, patří mezi nejprestižnější ocenění udělované organizacím v České republice. Dlouhodobě se snažíme být lídrem v oblasti kvality ve veřejné správě a ocenění je pro nás potvrzením toho, že své poslání děláme nejen dobře, ale vlastně v podstatě lépe než ostatní. Služba veřejnosti by měla být pro každý úřad prioritou.

Praha 13 se systematicky zabývá zvyšováním kvality svých služeb už od roku 2005, aktivně používáme model kvality CAF, aplikujeme místní Agendu 21 a přístupy společenské odpovědnosti organizací. V minulém roce jsme se rozhodli přikročit k zavedení vyspělejšího, komplexnějšího a zároveň výrazně obtížnějšího modelu řízení, kterým je Model excelence EFQM, za nějž jsme získali již zmiňované ocenění. Tento model patří v současnosti mezi jeden z nejpropracovanějších moderních přístupů k měření výkonnosti a kvality organizace. Model je schopen organizaci nejen komplexně a objektivně posoudit a porovnat s ostatními, ale současně upozorňuje na kontinuální zlepšování výsledků ve všech oblastech. Model excelence EFQM nám umožňuje hodnotit, kde se nacházíme na cestě k excelenci – jde o nástroj, který nám pomáhá pochopit klíčové silné stránky a identifikovat potenciální oblasti pro zlepšení.

Cena, kterou jsem společně s tajemníkem úřadu 28. listopadu přebíral z rukou ministra průmyslu a obchodu, nás všechny velmi těší a je odměnou za dobrou práci, kterou naši úředníci odvádějí. Za skvělý výsledek, jehož jsme jako městská část dosáhli, bych chtěl poděkovat především týmu, který se hodnocení účastnil a hodnotitelům popsal procesy, které při chodu našeho úřadu používáme. Ocenění patří samozřejmě také všem zaměstnancům úřadu, díky kterým náš úřad skvěle funguje a kteří odvádí tak kvalitní práci.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13