Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výstavba na Šostakovičově náměstí

V rámci 17. zasedání zastupitelstva městské části bylo otevřeno téma výstavby na Šostakovičově náměstí. Jaké kroky radnice v tomto směru podniká?

Rád bych zdůraznil, že záměr výstavby na Šostakovičkově náměstí v této fázi prozatím nemá konkrétní obrysy. Jde o soukromé pozemky společnosti Trigema a městská část v této věci vystupuje pouze jako účastník řízení. Ze strany investora dosud nebyla podána žádost o územní řízení. Známa je pouze hmotová studie, nikoli konkrétní projekt. I přesto jsme nechtěli zůstat nečinní. Oslovili jsme investora s návrhem uzavřít Memorandum o spolupráci s cílem upravit podmínky, za kterých by byl realizován budoucí projekt a stanovit základní principy spolupráce při přípravě a realizaci projektu.

Uvědomujeme si, že další zástavba v lokalitě Šostakovičova náměstí je velmi citlivé téma. Přesto, že investorem dosud nebyla předložena žádná konkrétní studie, snažili jsme se předjímat situaci a v memorandu vyslovili podmínky, které by měl investor vůči městské části dodržet, pokud bude výstavba nadřízenými orgány opravdu schválena.

V dokumentu je mimo jiné popsána podmínka zajištění zvýšení kapacity parkovacích míst, nutnost revitalizace zeleně a parku v dané lokalitě, navýšení kapacity škol a školek a jiné z našeho pohledu velmi důležité aspekty. Celé znění Memoranda o spolupráci si můžete přečíst na www.praha13.cz. Uvědomujeme si, že zejména v přípravné fázi je opravdu nutná komunikace mezi investorem a obyvateli, kterých se výstavba přímo či nepřímo dotýká. Proto jsme v rámci zasedání zastupitelstva přijali usnesení, které ukládá Radě MČ vyzvat investora k uspořádání veřejného projednání záměru výstavby, na kterém by dostala veřejnost možnost vyjádřit své případné připomínky. Projednání by dle našeho názoru mělo být uskutečněno do konce března 2018. Pevně věřím, že investor bude náklonný našemu návrhu a veřejné projednání bude opravdu realizováno.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13