Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prestižní ocenění v rukách úřadu

Starosta městské části Praha 13 David Vodrážka a tajemník úřadu Jaroslav Mareš převzali v úterý 28. listopadu od ministra průmyslu a obchodu nejvyšší ocenění v programu Národní cena kvality České republiky. Městská část Praha 13 zvítězila v programu EXCELENCE za veřejný sektor na základě hodnocení, které probíhalo od listopadu 2016.

Národní cena kvality patří mezi vůbec nejprestižnější ocenění udělované organizacím v České republice. Získaná cena dělá zcela bez pochyb dobré jméno našemu úřadu. V souvislosti s oceněním jsme přijali gratulaci nejen ministra průmyslu a obchodu, ale také náměstka ministra vnitra pověřeného řízením sekce veřejné správy pana Petra Mlsny, který v blahopřejném dopise mimo jiné uvedl:

„Ministerstvo vnitra vnímá zavádění přístupů k řízení kvality ve veřejné správě jako zásadní příspěvek ke zlepšení profesionality a dobrého jména úřadů, které se tím pro občany stávají více otevřenými, moderními a přívětivými. Jsme si zároveň vědomi, že zavedení řízení kvality na jednotlivých úřadech zásadně ovlivňuje výkonnost, efektivnost a transparentnost těchto úřadů, a tím veřejné správy jako celku.

Vaše úspěšně obhájené systémové řešení problematiky kvality proto považujeme za nezpochybnitelný přínos k modernizaci veřejné správy i za příspěvek k naplnění tohoto dlouhodobě podporovaného záměru Ministerstva vnitra. Mohu Vás ubezpečit, že si nesmírně vážím veškerých aktivit územních samosprávných celků vedoucích ke zdokonalování kvality veřejné správy, ve kterých dosahujete vynikajících výsledků. Přeji Vám, abyste do budoucna dále rozvíjeli své úsilí podporující zlepšování nabídky a kvality veřejných služeb, zdokonalování systému řízení a organizování činností úřadu.

Doufám, že se Vaše zkušenosti se zaváděním systému managementu kvality stanou inspirací dalším územním samosprávám České republiky.“

Eva Libigerová