Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Aktivity projektu MAP II

V obřadní síni městské části Praha 13 se 28. listopadu konal seminář projektu MAP II (Místní akční plán II) zaměřený na implementační aktivity MŠ, ZŠ, ZUŠ A DDM. Účastníci získali informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Šablony II. Ředitelé zmíněných subjektů si mohli vyzkoušet např. polytechnické stavebnice a jiné pomůcky, které lze financovat z prostředků Evropské unie.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství