Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka 6. tříd s rozšířenou výukou

Základní škola Kuncova otevře ve školním roce 2018/2019 čtyři 6. třídy. Budou rozděleny do čtyř základních studijních skupin, které nabízejí rozšířenou výuku:

  • matematiky a informatiky
  • jazyků (AJ – FJ, AJ – NJ)
  • tělesné výchovy (judo, basketbal)
  • výtvarné výchovy (výtvarné techniky, dějiny umění)

Žádosti o přestup přijímáme po vydání pololetního vysvědčení z 5. ročníku tj. od 1. 2. 2019. Podrobnější informace i žádosti o přestup najdete na webových stránkách www.zskuncova.org v kapitole O škole a v podkapitole Přestup do ZŠ Kuncova.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy