Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KNIHOSVĚT

V pondělí 3. prosince byl v ZŠ s RVJ Bronzová slavnostně otevřen Knihosvět. Princip malé bezplatné knihovny umístěné do veřejného prostoru školy navrhli a realizovali zástupci Školního parlamentu naší základní školy. Věříme, že tento projekt podpory čtenářské gramotnosti ještě více zlepší vztahy žáků ke knížkám a četbě. Přejeme našemu Knihosvětu dlouhý život a řadu spokojených čtenářů.

Školní parlament ZŠ s RVJ Bronzová