Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MALÍ ČTENÁŘI

V listopadu jsme s dětmi, tentokrát v předstihu, navštívili naši Lužinskou knihovnu. Akci určenou pro předškoláky obvykle absolvujeme v březnu, nicméně nás zaujalo téma Zvířátka v zimě. Paní knihovnice Martina Jančeková přivítala děti plyšáčkem Ferdou, četla jim úryvky z knížek o zvířátkách a čtení zpestřila otázkami. A když se malí všetečkové vyptávali, ochotně odpovídala. Do školky jsme si odnesli lesní omalovánky a dobrý pocit, že se nám snad podařilo získat pár malých budoucích čtenářů. Prostředí knihovny je příjemné, klidné a my děkujeme paní Jančekové za hezký zážitek.

Paní učitelky Hanka a Radka, MŠ Rosnička