Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Paralympiáda na Velké Ohradě

ZŠ Janského vstoupila letos ve spolupráci s FTVS Univerzity Karlovy do nového projektu, kdy děti s handicapem navštěvují speciálně vedené hodiny tělesné výchovy ve škole za spolupráce lektorů FTVS UK. Zároveň s tím pak škola pro všechny své žáky pořádá Paralympijský den.

V rámci toho letošního měli žáci možnost nejprve diskutovat s olympijskou plavkyní Kateřinou Komárkovou a následně si vyzkoušet paralympijské disciplíny na vlastní kůži. Poznat a hlavně zkusit si pohybové aktivity a sporty lidí s různým typem zdravotního postižení – basketbal na vozíčku, curling, boccia, paralympijský sport pro osoby se zrakovým postižením zvaný goalball nebo činnosti zaměřené na nácvik prostorové orientace bez zrakové kontroly, ale i pohyb na ortopedickém vozíku v bariérovém prostředí.

Žáci opět měli možnost získat velmi nevšední a poučný zážitek nad rámec běžné výuky. Naše škola bude s FTVS Univerzity Karlovy spolupracovat i nadále.

Jan Havlíček, ředitel