Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po vyhlídkách v okolí Vonoklas

Vláčkem dojedete ze Smíchova do Černošic a z nádraží se vydáte po modré. Na konci Černošic vystoupáte lesem k památným asi 250 let starým hraničním dubům pod Vysokou, které kdysi oddělovaly zbraslavské a dobřichovické panství. Odsud jdete po žluté k dalšímu hraničnímu dubu letnímu na Vráži. Údajně tu sedával havran, který čekal na průvod císaře Karla IV. a letěl s hlášením na Karlštejn. Lesem sejdete prudký kopec, pak půjdete po rovince lesem podél potůčku Kluček. Projdete mezi chatami a zase se ponoříte do lesa. Po žluté dojdete na rozcestí Krásná stráň. Uvidíte Všenory, Dobřichovice, Karlík, Lety i Řevnice. Úžasnou lesní pěšinou po skalnatém hřebeni dojdete na Karasovu vyhlídku s lavičkou. Nějací nadšenci zde vztyčili stožár s množstvím vlaječek. Dole na rozcestí Krásná stráň sedlo máte dvě možnosti. Po zelené dojít do Karlíku, nebo po žluté zpět do Vonoklas k ukazateli U vyhlídky, kam se vydáme my. Odtud pokračujete po naučné stezce k dalšímu ukazateli Na Kunšově a dál po žluté mine - te po levé ruce další vyhlídku s odpočívadlem. Později dojdete k vyhlídkám Velká skála a Malá skála. Na rozcestí U louže se dejte rovně kolem vrchu Homole s kamennou mohylou a vlajkou. Odsud sejdete opět do Vonoklas, ale do jiné části. Na návsi se u kaple dejte doprava ke kapličce svatého Václava, pomníku obětem válek. Možná znáte tuto obec ze seriálu 30 případů majora Zemana z dílu Studna. Byl natočen podle skutečné události z roku 1968. Číslo popisné 96 najdete, ale objekt byl celý přestavěn. Podle nejstarších záznamů vystupovaly Vonoklasy společně s nedalekými Solopisky či Solopysky. I když se v současnosti používá první varianta, podle lexikonu obcí ministerstva vnitra je správný název s „y“. Zdejší ženy říkají, že je správně „i“, chlapi zase podporují opačnou variantu.

Solopysky byly roku 1630 odkoupeny zbraslavským klášterem. Stejně jako mnoho dalších obcí v Čechách ani Vonoklasy neunikly rabování Švédů ve třicetileté válce. Začátkem 18. století zde byl postaven malý dvoupatrový zámeček s vlastní kaplí v zahradě. V letech 1745 až 1860 stál ve Vonoklasech i pivovar. Roku 1860 vyhořel a nebyl obnoven. Od obecního úřadu pokračujte po modré na nádraží do Černošic. Odtud opět vláčkem do Prahy. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 36 okolí Prahy – západ. Přeji vám krásný novoroční výlet.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan