Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště

Dovolujeme si vás opět oslovit se zapojením do projektu, který si klade za cíl rozvíjet volnočasové aktivity malých školáků a předškoláků ve městech České republiky tím, že staví dětská hřiště v blízkosti svých prodejen. V rámci tohoto projektu staví společnost Lidl již od roku 2012 dětská hřiště, která po ukončení stavby a slavnostním otevření věnuje městům nebo městským částem, v nichž se nachází vítězné prodejny. Symbolem celého projektu a dominantou každého dětského hřiště je oblíbená kreslená pohádková postava Rákosníček. Nová Rákosníčkova hřiště budou postavena opět v blízkosti prodejen, které získají největší podporu v hlasování veřejnosti.

O tom, kde hřiště vyrostou, může rozhodovat každý svým hlasem – vyplněním hlasovacího formuláře na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz. Hlasování bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech, a to na webu a na Facebooku Lidl, kde bude možné každý den odeslat po jednom hlasu. Hlasovat je možné od 1. 2. do 28. 2. 2019. Do projektu budou zařazeny všechny prodejny společnosti Lidl, které zatím hřiště nezískaly. V Praze 13 se nacházejí tři. V roce 2016 bylo postaveno vítězné hřiště ve vnitrobloku Kettnerova, které splňuje podmínku potřebné vzdálenosti od prodejny mezi ulicemi Nárožní a Bavorská.

K hlasování zbývá tedy nová prodejna u Bucharovy ulice a prodejna na Velké Ohradě. Rákosníčkova hřiště společnost Lidl staví pouze na pozemcích, které patří městu nebo městské části. Pod budoucím hřištěm se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Stavba probíhá v období od dubna do září a trvá maximálně 14 dní. Po dokončení je hřiště slavnostně otevřeno akcí pro rodiny s dětmi, kterou pořádá a hradí společnost Lidl. Do hlasování v naší městské části preferujeme zařadit novou prodejnu u Bucharovy ulice, v jejíž blízkosti se nachází sídliště Nové Butovice a zanedbané dětské hřiště ve vnitrobloku Dominova x Blattného. Navíc toto hřiště splňuje předepsané podmínky.

Dana Céová