Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hledáme nového vedoucího klubu seniorů

Klub seniorů III, který se schází každou středu ve Středisku sociálních služeb Prahy 13, hledá od ledna 2020 nového vedoucího. Pokud jste senior z Prahy 13 a máte chuť aktivně se podílet na různých aktivitách pro své vrstevníky, obraťte se pro bližší informace na vedoucí oddělení sociální péče Ivu Dvořáčkovou, ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, tel. 235 011 443, e-mail: dvorackovai@praha13.cz.