Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ptačí zahrada na Velké Ohradě


V rámci stále se rozšiřující nabídky projektové výuky v ZŠ Janského a ve spolupráci s organizací Ornita, z.ú. a ÚMČ Praha 13 se naše škola zapojila do projektu Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami – Ptáci na krmítku. Podařilo se nám získat tři krmítka pro volně žijící ptactvo. Ta jistě přilákají hodně druhů ptáků a žáci v rámci hodin přírodopisu a environmentální výchovy budou zajišťovat pravidelné dosypávání krmiva, dolévání vody a zároveň mohou pozorovat jejich chování v krmítku. Jedno z nich je dokonce opatřeno fotopastí. Výsledky pozorování pak budou sloužit ornitologům z Jihočeské univerzity jako podklad pro další výzkum. Vybudování kladného vztahu k přírodě je jedním z hlavních cílů naší školy.

Jan Havlíček, ředitel školy