Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Angličtina trochu jinak


Moto naší ZŠ s RVJ Bronzová je Neučíme o jazyce, učíme jazyk. Chceme, aby neznělo jako formální věta, a proto jsme školní vzdělávací program doplnili o jazykové projekty zaměřené zejména na rozvoj komunikačních schopností.

V listopadu proběhly dva z nich. První, Treasure Hunt (Hledání pokladu), tradičně připravujeme na Vyšehradě s CIEE Univerzity Karlovy (Council on International Educational Exchange). Je určen pro bilingvní třídy 1. stupně. Žáci 2.C museli na cestě za pokladem prokázat nejen jazykové dovednosti, ale i schopnost pracovat jako tým a pomáhat si. Velmi děkujeme paní Michaele Neužilové a americkým studentkám – dobrovolnicím za perfektně připravený program, při kterém děti hravou formou procvičovaly angličtinu a užily si spoustu zábavy. Druhou akcí byl další díl projektu Study English and Travel (Studuj angličtinu a cestuj), v rámci kterého si zveme bývalé žáky se zajímavými zážitky z cest po světě. Pozvání přijal Filip Žák, nyní student 4. ročníku Gymnázia Přípotoční. Pro žáky 5., 8. a 9. tříd připravil besedu o Austrálii, kde několik měsíců pobýval, vedenou v angličtině a doplněnou profesionálně sestavenou prezentací. Filipovo vyprávění o osobních zážitcích a zkušenostech z putování po pro nás tak vzdáleném kontinentě žáky velmi zaujalo, a tak čas vymezený pro dotazy využili maximálně.

Pro 2. pololetí připravujeme opět ve spolupráci s CIEE UK už 8. ročník projektu English with a Native Speaker (Angličtina s rodilým mluvčím), dále soutěž pro žáky 5. tříd a plánujeme i další jazykové zájezdy do Velké Británie.

Vladislava Šváchová, vedoucí met. sdružení AJ